Mã số sinh viên:
Họ và tên:
Giới tính:
  
Ngày sinh:
CMND/CCCD:
Email:
Điện thoại:
Nơi cư trú hiện tại:
Thuộc tỉnh:
Lớp:
Khóa:
Ngành:
Xếp loại tốt nghiệp:
Tình trạng việc làm hiện nay:
Ghi chú:   Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dữ liệu trước khi chuyển bước tiếp theo
Trân trọng cảm ơn những đóng góp của quý vị.
Các ý kiến đóng góp của quý vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
và vị thế của Trường Đại học Vinh.
Kính chúc quý vị sức khỏe và thành đạt.